20.2.12

LII AKCJA GTWB "DOMY JAK KLOCKI OLBRZYMA"

Olbrzym historii bawił się w Warszawie wielokrotnie.Pozostawił po sobie ułożone puzzle.
To jedyny taki egzemplarz w Warszawie. Pozostałe są w różnej mierze zdekompletowane.
H_Piotr.